top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

המעבדה לחוסן נפשי והתפתחות מיטבית במעגל החיים

ברוכים הבאים למעבדה לחקר התפתחות מיטבית  וחוסן נפשי במעגל החיים

אנחנו שואפים לפתח ידע עדכני ואינטגרטיבי בתחום של התפתחות אנושית מיטבית וחוסן נפשי, במעגל החיים (מילדות עד זיקנה) בהתייחסות רב-תרבותית ואינטרדיסציפלינרית.

אנחנו מאמינים שהידע התיאורטי והאמפירי המצטבר במסגרת המעבדה יאפשר פיתוח והנגשת מתודות וכלים יישומיים לקידום בריאות נפשית של הפרט ולשיפור מערכות יחסים ותפקוד בארגונים, במסגרות חינוכיות וטיפוליות, בקהילה ובחברה הישראלית בכלל. 
אנו מזמינים אתכם ללמוד עוד אודות תחומי המחקר שלנו באתר.

אנא צרו עמנו קשר במידה ואתם מעוניינים במידע נוסף.

המכללה האקדמית אחווה

Keyboard and Mouse
bottom of page